AVGIFTER!
Kostnad per termin
Ungdom 13 - 16 år: 500 kr
Vuxna: 800 kr
Familj: 1200 kr

BANKGIRO: 153-3470

I denna avgift ingår medlemskap i Svenska Budoförbundet och försäkringar.

Om du funderar på att prova på aikido går det att träna 4 gånger och detta är gratis.
Efter dessa 4 tillfällen är det träningsavgiften som ses ovan.

Kristianstad Aikido, aikikai, iado, kampsport Kristianstad Aikido, aikikai, iado, kampsport Kristianstad Aikido, aikikai, iado, kampsport Kristianstad Aikido, aikikai, iado, kampsport Kristianstad Aikido, aikikai, iado, kampsport Kristianstad Aikido, aikikai, iado, kampsport